Byggkeramik i våtrum

När man skall göra om sitt badrum är det viktigt att tänka på att ett våtrum är ett av de viktigaste rummen i huset gällande fackmannamässigt utförande i arbetet. En sned tapet i ett sovrum är nog så irriterande, men den kan inte orsaka skador på underliggande ytor eller på hövriga rum i huset. Ett felaktigt utfört arbete (inklusive för- och efterarbete) samt val av material i ett våtrum, kan få andra konsekvenser, och kan leda till att hemförsäkringen inte gäller om man dessutom skulle få problem med fuktskador på grund av felaktiga materialval eller felaktigt utfört arbete.

För dig som står i begrepp att göra om ditt badrum rekommenderar vi att titta igenom Byggkeramikrådets skrift ”BBV – Byggkeramikrådets branschregler för våtrum” (klicka här för att läsa BBV)

Fackmässighet – utförande av behörig entreprenör
Av byggbranschens allmänna bestämmelser (AB/ABT) och av Konsumenttjänstlag 1985:716 framgår att näringsidkare ska utföra arbetet fackmässigt. Fackmässighet innebär bland annat att entreprenören ansvarar för att tjänsten utförs på ett sätt som man kan kräva av en normalt kunnig och skicklig fackman. För keramiska golv- och väggkonstruktioner i våtrum är Byggkeramikrådets Branschregler för våtrum, BBV, inom hela ”byggsverige” ansedda som riktlinjer för fackmässighet inom området. För att uppnå fackmässighet enligt Byggkeramikrådets Branschregler för Våtrum, BBV, krävs:
• att arbetet utförs enligt BBV
• att ett tätskiktssystem som är godkänt av Byggkeramikrådet används enligt godkänd monteringsanvisning
• att arbetena utförs av ett företag som är behörigt enligt BBV
• att tätskiktsarbetet utförs av plattsättare som har behörighet enligt BBV, är anställd i ett behörigt företag och kan uppvisa giltig fotolegitimation utfärdad av Byggkeramikrådet
• att Kvalitetsdokument BBV, bilaga A, fylls i och överlämnas till beställare och nyttjare/
boende, tillsammans med ett exemplar av monteringsanvisningen för det godkända
tätskiktssystemet.

Gör-det-självarbeten


För privatpersoner som avser att göra arbeten med kakel och klinker i egen fastighet gäller normalt att försäkringsbolagen accepterar sådana arbeten, under förutsättning att det utförs med utgångspunkt från gällande branschregler och enligt tätskiktstillverkarens godkända monteringsanvisning. Byggkeramikrådet avråder dock från gör-det-självarbeten i våtrum, om man inte har mycket god kunskap och vana inom området.

Slutligen

Ett korrekt utfört arbete i ett våtrum, med godkända material, där man valt kakel och klinker som ytskikt, är en investering som dels höjer marknadsvärdet värdet i huset eller lägenheten, men som framför allt ger dig som dagligen visats i rummet en tillfredsställelse av att ha ”satsat” rätt, en känsla som bara ökar med åren, då byggkeramik är ett material som du har glädje av under många år framöver.

/ Henrik

kommentarer

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s